?
<th id="5just"></th>

 • <th id="5just"></th>
  <th id="5just"></th>

  <button id="5just"><object id="5just"><menuitem id="5just"></menuitem></object></button>
  <ol id="5just"><ruby id="5just"><input id="5just"></input></ruby></ol>

 • <progress id="5just"><sub id="5just"></sub></progress>
 • 巖藻糖敲除宿主細胞

  利用同源重組技術對自主知識產權的CHO-K1中FUT8(α-1,6-巖藻糖基轉移酶)進行了基因敲除,通過該宿主細胞表達的抗體能有效去除抗體Fc區核心巖藻糖,增強抗體與Fc受體(如FcγRIIIa)的結合能力,進而增強ADCC效應。
  操逼无码网站
  <th id="5just"></th>

 • <th id="5just"></th>
  <th id="5just"></th>

  <button id="5just"><object id="5just"><menuitem id="5just"></menuitem></object></button>
  <ol id="5just"><ruby id="5just"><input id="5just"></input></ruby></ol>

 • <progress id="5just"><sub id="5just"></sub></progress>